Sunday, 11 December 2011

RPH PENDIDIKAN KESIHATAN (KSSR TAHUN 2 )


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2

Modul 1 : Kesihatan Fizikal

Tajuk     : Kesihatan Diri Dan Reproduktif

Standard Kandungan :
1.2     Mendemontrasi keupayaan dan kemahiran untuk   
          menangani pengaruh dalaman dan luaran yang     
          mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif

Standard Pembelajaran :
1.2.3  Mengenalpasti individu yang mungkin melakukan sentuhan
          tidak selamat

EMK       : Keusahawanan (sifat peka)

BBM       : Gambar, lembaran kerja
Aktiviti :

1)      Murid melihat guru menunjukkan gambar beberapa individu.
2)      Murid menyatakan pendapat mereka tentang individu yang boleh dipercayai.
3)      Murid menunjukkan gambar individu yang berkemungkinan melakukan sentuhan tidak selamat.
4)      Murid mendengar penerangan guru.
5)      Murid membuat latihan lembaran kerja.Arahan :

PADANKAN gambar dengan pernyataan SENTUHAN SELAMAT dan SENTUHAN TIDAK SELAMAT. 
SENTUHAN SELAMAT
SENTUHAN
TIDAK SELAMAT


No comments:

Post a Comment