Sunday, 11 December 2011

RPH PENDIDIKAN KESIHATAN (KSSR TAHUN 2 )


Tajuk
  1. Kesihatan diri dan reproduktif
Standard Kandungan
3.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat
Standard Pembelajaran
3.1.4 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat
EMK
Keusahawanan
Bahan Bantu Mengajar
LCD,Lembaran kerja
Langkah
1-mempamerkan pelbagai gambar penyakit tidak berjangkit

2. Bersoal jawab  tentang penyakit tidak berjangkit.
           Apakah pernah melihat penyakit ini.
          Apakah  nama penyakit ini.

3. Gerak kerja.menyesuaikan gambar dengan jenis penyakit.
Penutup
-Kesan pada aktiviti seharian yang merugikan.
-menjaga kebersihan diri.

No comments:

Post a Comment